اتوماسیون مدیریت رستوران

شما برای پرسنل مجموعه خود غذا سرو می کنید. سرو غذا متناسب با شیفت های کاری، پرسنل حاضر، وعده های غذایی، مهمانان حاضر در مجموعه و بسیاری عوامل دیگر صورت می گیرد. ممکن است چندین رستوران داشته باشید. هر کدام برای خودش انبار، پیمانکار، حسابداری، رزرواسیون و نحوه توزیع غذای خاصی داشته باشد.
اگر یکی از این شرایط را داشته باشید شما نیاز به یک اتوماسیون مدیریت یکپارچه برای رستورانتان دارید. اطلاعات بیشتر.

نرم افزار جامع حراست، انتظامات و مدیریت مراجعین - مهمان

برای شما مهم است که در طول روز تعداد مراجعه کننده داشته اید؟ به کدام قسمت سازمانتان مراجعه کرده اند، چه میزان زمان صرف پاسخگویی به آنها شده، آیا از برخورد کارکنان راضی بوده اند؟ چه کالاهایی از مجموعه شما خارج شده، چه ساعتی، مقصد کجا بوده و تحویل چه کسانی داده شده است؟
با این شرایط شما نیاز به یک نرم افزار انتظامات دارید. ما اسمش را می گذاریم ثبت تردد های ورود و خروج یا مراجعین. اطلاعات بیشتر

سیستم گزارشات پیام کوتاه حضور و غیاب

برای شما تا به حال پیش آمده که بخواهید از آمار دقیق پرسنل حاضر در مجموعه کاری تان اطلاع داشته باشید؟ اینکه بخواهید بدانید چند نفر در ماموریت بسر می برند؟ چه تعداد تاخیر ورود داشته اند یا چه تعداد امروز سر کار نیامده اند!
کافی است سرویس پیام کوتاه را به اتوماسیون حضور و غیاب تان اضافه کنید. اطلاعات بیشتر