حضور و غیاب مراکز امنیتی و نظامی امنیت اطلاعات برای شما مهم است. پشتیبان گیری از اطلاعات پرسنلی باید تحت نظر شما انجام شود. ترابایت نیروی استقرار مقیم در مجموعه برای شما در نظر می گیرد. کامل با سطوح امنیتی شما سازگار می شود. همه چیز شفاف پیش خواهد رفت.
درست است که امکان ریموت از راه دور برای پشتیبانی وجود ندارد اما تجربه ترابایت راه حلهای آسانی برای این مشکل دارد. جای نگرانی نیست همه چیز طبق ضوابط امنیتی شما پیش خواهد رفت. کافی است به لیست مجموعه های نظامی حضور و غیابی ما نگاهی بیندازید.

امکانات کلیدی نرم افزار

ترابایت - قوانین لشگری

قوانین لشگری
کافی است معیار و شاخص محاسبه را تنها یک بار به نرم افزار معرفی کنید.، محاسبه بر حسب آن انجام خواهد گرفت. فاکتورهایی چون سابقه، درجه نظامی، درصد جانبازی و... براحتی قابل تعریف اند. موتور پردازش ترابایت به شما امکان تعریف هر گونه قانونی را می دهد. به عبارت دیگر هیچ محدودیتی وجود ندارد. آینده را امروز می خرید.

ترابایت - خدمات پشتیبانی

خدمات پشتیبانی
امکان ریموت از راه دور وجود ندارد چرا که در مجموعه شما شبکه داخلی فعال است و این کار پشتیبانی را سخت می کند. ما برای حل این مشکل راهکارهای خاص خود را داریم. اطلاعات طبق استانداردهای امنیتی شما از نرم افزار استخراج می شوند. به عبارت دیگر حضور و غیاب ترابایت سرویسهای خاص ارتباطی برای شما تولید می کند، سرویسهایی که نکات امنیتی شما را مدنظر قرار می دهند.

ترابایت - پشتیبان گیری از اطلاعات

پشتیبان گیری از اطلاعات
مشکلی پیش آمده که نیاز است اطلاعات حضور و غیاب در اختیار ما قرار بگیرد اما از سوی دیگر شما نسبت به امنیت حساس هستید. اطلاعات در اختیار ما قرار می گیرد اما مطابق با نظر شما. در پروژه های قبلی الگوریتم های رمزنگاری بین ترابایت و کارفرما توافق میشد. با این حساب اطلاعاتی که در اختیارمان قرار می گرفت شامل هیچگونه از سطوح امنیتی نمی شد.

ترابایت - حذف کاغذ (Paperless)

حذف کاغذ (Paperless)
کار طاقت فرسایی است که هر روز زمان خودرا صرف تایید کردن درخواستهای مرخصی، مجوزهای کارمندان و یا تغییرات شیفتهای زیر مجموعه تان کنید. با استفاده از این امکان نرم افزار کافی است هر صبح کارتابل الکترونیکی تان را چک کنید و با صرف حداکثر 10 دقیقه به همه درخواستها پاسخ دهید. دیگر خبری از کاغذ نیست.

ترابایت - نیروی استقرار ویژه

نیروی استقرار ویژه
طبیعی است که با پیشنهاد همه راه حلهای نرم افزاری شما به ما اعتماد نکنید. نیروی استقرار در مجموعه شما مستقر خواهد شد. برای هر دوره زمانی که شما نیاز داشته باشید. واحد استقرار ترابایت به مجموعه شما انتقال پیدا می کند. همه چیز طبق خواست شما فراهم می شود بدون اینکه مسائل امنیتی نقض شود.

ترابایت - محاسبات مانده مرخصی

محاسبات مانده مرخصی
حساب کتاب مانده مرخصی شما به روش خاصی انجام مي شود. قوانین مربوط به استحقاق سالیانه و انتقال مرخصی خاص خود را دارید. نگران نباشید، نرم افزار همه اینها را بر اساس سن و سابقه و دیگر فاکتورهای مدنظر شما محاسبه می کند. کافی است معیارها و شاخص ها را تعریف کنید و همه چیز را به موتور محاسبات نرم افزار بسپارید. آخر هر ماه مانده مرخصی ها آماده است، تنها با یک کلیک.

ساعت حضور و غیاب

ساعت حضور و غیاب ViRDI AC5000 مناسب برای مجموعه های نظامی

فیلم معرفی نرم افزار

بارگزاری و پخش مدیا ...

امکانات کلیدی نرم افزار برای واحدهای نظامی

 • مانده مرخصی و کاردکس
 • مدیریت ماموریت
 • تغییر زمانهای کاری (ماه رمضان و...)
 • آیتمهای کارکردی دلخواه
 • انواع تلورانس و شناوری
 • کارتابل الکترونیکی
 • وجود الگوهای متعدد قوانین
 • صفحه ویژه عملیات روزانه
 • ساخت گزارشات دلخواه
 • فرم های کارانه و پاداش
 • فرایند گردش فرم کارانه
 • مشاهده حاضرین و غایبین
 • مشاهده و تصحیح نواقص کارکرد
 • محدودیت ثبت تردد
 • انواع کاردکسهای مورد نیاز
 • ردیابی فرایند گردش مجوز
 • گروههای پرسنلی
 • مشاهده مجوزهای ساعتی
 • سازگار با سیستم های جاری

کاتالوگ و مستندات نرم افزار

نرم افزار حضور و غیاب واحدهای نظامی