نرم افزار جامع حراست، انتظامات

شما از این پس می توانید به مدیریت و ردیابی مراجعه کنندگان سازمان خود بپردازید. کليه اطلاعات شخصی مراجعین، اطلاعات ملاقات شونده و زمانهای ملاقات، زمان و تاریخ ورود و خروج، اطلاع از مجوزهای صادره، دریافت، ثبت و نگهداری شده در هر زمان بر روی صفحه کامپیوتر و یا بصورت چاپی در قالب گزارشات جدولی و نموداری از طریق اینترنت (تحت وب) در دسترس خواهد بود.
در حوزه حراست ثبت تخلف پرسنل سازمانی و پیمانکار، صورتجلسه حوادث، سفرهای خارجی پرسنل، ثبت رویدادها، پرسنل ممنوع الخروج، ثبت اطلاعات شرکتهای پیمانکار و ثبت و کنترل ترددهای خاص از جمله امکانات پیشنهادی به شماست.

امکانات کلیدی نرم افزار

ترابایت - تخلفات و جرایم

تخلفات و جرایم
ثبت تخلف پرسنل سازمانی و پیمانکار و همچنین تخلف خودروها با امکان در نظر گرفتن جریمه نقدی برای هر تخلف و آرشیو تخلفات

ترابایت - صورتجلسه حوادث

صورتجلسه حوادث
ثبت کلیه اطلاعات حوادث رخ داده و صدور برگه صورتجلسه حوادث و آرشیو اطلاعات حوادث

ترابایت - ثبت رویدادها

ثبت رویدادها
ورود اطلاعات کلیه رویدادها مانند ، نزاع ، درگیری ، سرقت و ... و امکان چاپ گزارشات مربوطه

ترابایت - پرسنل ممنوع الخروج

پرسنل ممنوع الخروج
ورود اطلاعات پرسنل ممنوع الخروج و امکان رویت همزمان اطلاعات، توسط نگهبانی درب خروج

ترابایت - فرم صدور مجوز خروج کالا

صدور مجوز
 • صدور مجوز خروج کالا
 • صدور مجوز تردد خودرو و صدور برگه تردد خودرو

ترابایت - ثبت اطلاعات شرکتهای پیمانکار

ثبت اطلاعات شرکتهای پیمانکار
 • قراردادهای شرکت، اطلاعات پرسنل و صدور کارت تردد، خودروها و اطلاعات رانندگان، دستگاهها و ماشین آلات، ورود و خروج کالاها و گزارشات مربوطه
 • ثبت و کنترل ترددهای خاص
 • ثبت تردد قطار و واگنهای باری
 • ثبت تردد کشتی ها در اسکله

ترابایت - ثبت شیفت های نگهبانی

ثبت شیفت های نگهبانی
 • ثبت شیفت های نگهبانی و ارائه لوح نگهبانی همراه با دفتر ثبت وقایع
 • امکـان تنظیــم لوح نگهبانی و تنظیم دفتر ثبت وقایع

دیگر امکانات

 • اخذ تائیدیه ملاقات ارباب رجوع و میزبان
 • امکان مشاهده امضاء ملاقات شونده و تطبیق آن با امضاء روی برگه ملاقات
 • ثبت و کنترل ورود و خروج کلیه کالاهای امانی (شخصی، سازمانی) به همراه هشدارهای دوره ای برای برگشت آنها
 • ثبت و کنترل ورود و خروج کالاها و ارائه ابزار لازم جهت کنترل محموله توسط انتظامات
 • گزارشهای متنوع و جامع از کلیه اطلاعات ثبت شده
 • موتور نمودار ساز جهت بهره برداری از اطلاعات ثبت شده
 • تعریف کاربران با سطوح دسترسی مختلف
 • ثبت ورود میهمان
 • مراجعه مجدد ارباب رجوع
 • رزرو ارباب رجوع
 • خوش آمد گویی به ارباب رجوع

حداقل نیازمندیهای سخت افزاری

یک دستگاه رایانه ، یک دستگاه چاپگر و یک دستگاه دوربین

کاتالوگ و مستندات نرم افزار

اتوماسیون مدیریت تردد مراجعین و میهمان