اثرانگشت خوان USB با قابلیت تشخیص اثرانگشت تقلبی و زنده

ترابایت - اثرانگشت خوان USB FOH02 تشخیص اثر انگشت زنده

تشخیص اثرانگشت زنده
قابلیت تشخیص اثرانگشت جعلی ساخته شده از کاغذ، فیلم، سیلیکون و لاستیک

ترابایت - اثرانگشت خوان USB FOH02 اثر انگشت

اثر انگشت
تصویربرداری هوشمند از اثرانگشتهای خشک و مرطوب

ترابایت - اثرانگشت خوان USB FOH02 سنسور با کیفیت تشخیص اثر انگشت

سنسور تشخیص
500 dpi کیفیت تشخیص اثرانگشت، سرعت و دقت بالا در تایید کاربر

ترابایت - اثرانگشت خوان USB FOH02 سنسور با کیفیت تشخیص اثر انگشت

پورت USB
پشتیبانی از ویندوز جهت اتصال به کامپیوتر و شناسایی دستگاه
ترابایت - اثرانگشت خوان USB FOH02

کاتالوگ و مستندات دستگاه

اثر انگشت خوان USB FOH02